ลองเล่น Star Tool ใน Inkscape

วันนี้ลองเล่นกับ Star Tool ใน Inkscapeพบว่าเครื่องมือนี้นี่น่าสนใจดีทีเดียว ถ้าปรับแต่งดีๆ เราก็ได้รูปที่แปลกๆ ไม่ใช่วาดได้แต่รูปหลายเหลี่ยมเพียงอย่างเดียวลองใช้กันดูนะครับ

Leave a Reply

ช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยครับ

Please leave a comment.

(c) Copyright 2015 Pawin Numthavaj. Powered by Blogger.