ลองเล่น Star Tool ใน Inkscape

วันนี้ลองเล่นกับ Star Tool ใน Inkscapeพบว่าเครื่องมือนี้นี่น่าสนใจดีทีเดียว ถ้าปรับแต่งดีๆ เราก็ได้รูปที่แปลกๆ ไม่ใช่วาดได้แต่รูปหลายเหลี่ยมเพียงอย่างเดียวลองใช้กันดูนะครับ

Leave a Reply

ช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยครับ

Please leave a comment.

Profile

My photo

An Ear, Nose, and Throat (ENT) surgeon, an epidemiologist, and just a guy who loves technology.
(c) Copyright 2015 Pawin Numthavaj. Powered by Blogger.